Danique

heart-image

Mijn enorme waardering gaat uit naar iedereen die betrokken is bij het bestrijden (op welke wijze dan ook) van COVID19. En mijn Hart leg ik bij zij die getroffen zijn. Juist in deze tijd(en) vertonen wij saamhorigheid in de puurste vorm.

hart van Danique Pool